KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Status prawny

Zespół Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Opocznie

jest jednostką podległą Urzędowi Miasta Opoczno i działa na podstawie:

 1. Zarządzenia nr 30/91 Kuratora Oświaty i Wychowania w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 kwietnia 1991 r w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Opocznie ul. M. C. Skłodowskiej
 2. Uchwały Nr X/57/935 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 listopada 1993 roku w sprawie nadania nazwy Szkole Podstawowej nr 1 w Opocznie. Szkole Podstawowej nr 1 w Opocznie nadaje się nazwę „Szkoła Podstawowa
  nr 1 w Opocznie im. Kornela Makuszyńskiego”
 3. Uchwały nr V/18/99 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31.03.1999r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 1 w Opocznie ul. M.C. Skłodowskiej 5
 4. Uchwały nr II/17/98 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 20 marca 1998r w sprawie założenia Samorządowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Opocznie.
 5. Uchwały nr III/10/97 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 kwietnia 1997r w sprawie założenia Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego.
 6. Uchwały nr III/11/97 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 kwietnia 1997r. w sprawie założenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie
 7. Uchwały nr II/18/98 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 20 marca 1998r w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie. Nowa nazwa brzmi: Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie
 8. Uchwały nr X/126/03 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 sierpnia 2003r w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie.
 9. Ustawy z dnia 07 września 1991 roku - Ustawy o Systemie Oświaty
  (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009 roku o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty (Dz.U. z 2009r. Nr 56, poz. 458).
 10. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. Z 2006r. Nr 97, poz. 674) ze zmianami z 2009 roku (Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97,poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706).
 11. Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U. Nr 61, poz. 624) ze zmianami z 14 marca 2007 roku (Dz.U. z 2007r. Nr 35, poz. 222).
 12. Statutu Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Opoczno.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 im.Marii Skłodowskiej - Curie w Opocznie
data: 26-11-2015
wytworzył: Mariusz Kot
data: 26-11-2015
data: 26-11-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 22-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 879