Status prawny

Zespół Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Opocznie

jest jednostką podległą Urzędowi Miasta Opoczno i działa na podstawie:

 1. Zarządzenia nr 30/91 Kuratora Oświaty i Wychowania w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 kwietnia 1991 r w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Opocznie ul. M. C. Skłodowskiej
 2. Uchwały Nr X/57/935 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 listopada 1993 roku w sprawie nadania nazwy Szkole Podstawowej nr 1 w Opocznie. Szkole Podstawowej nr 1 w Opocznie nadaje się nazwę „Szkoła Podstawowa
  nr 1 w Opocznie im. Kornela Makuszyńskiego”
 3. Uchwały nr V/18/99 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31.03.1999r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 1 w Opocznie ul. M.C. Skłodowskiej 5
 4. Uchwały nr II/17/98 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 20 marca 1998r w sprawie założenia Samorządowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Opocznie.
 5. Uchwały nr III/10/97 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 kwietnia 1997r w sprawie założenia Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego.
 6. Uchwały nr III/11/97 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 kwietnia 1997r. w sprawie założenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie
 7. Uchwały nr II/18/98 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 20 marca 1998r w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie. Nowa nazwa brzmi: Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie
 8. Uchwały nr X/126/03 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 sierpnia 2003r w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie.
 9. Ustawy z dnia 07 września 1991 roku - Ustawy o Systemie Oświaty
  (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009 roku o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty (Dz.U. z 2009r. Nr 56, poz. 458).
 10. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. Z 2006r. Nr 97, poz. 674) ze zmianami z 2009 roku (Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97,poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706).
 11. Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U. Nr 61, poz. 624) ze zmianami z 14 marca 2007 roku (Dz.U. z 2007r. Nr 35, poz. 222).
 12. Statutu Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Opoczno.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 im.Marii Skłodowskiej - Curie w Opocznie
data: 26-11-2015
wytworzył: Mariusz Kot
data: 26-11-2015
data: 26-11-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 22-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 868